Diakonie ČCE Střední Čechy - pobočka Libice nad Cidlinou

Hledáme sestru!

k zamyšlení...

 

"Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův."

                                             Gal 6,2

                  

Domov se zvláštním režimem = Domov rodinného typu (DRT)

⇒je pobytová služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence s celoročním provozem

Služba je sjednána na dobu neurčitou, což je i obsahem smlouvy o poskytování této služby, která se s žadatelem podepisuje nejpozději v den nástupu do Domova.

 

Je poskytována na dvou místech

  • v Opolanech (10 lůžek)
  • v Pátku u Poděbrad (10 lůžek)

     

DRT Opolany

DRT Pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Popis služby:

Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou prostřednictvím Domova rodinného typu (DRT) usiluje o zmírnění důsledků demence včetně Alzheimerovy choroby, které by vedly k sociální izolovanosti, nezajištění základních potřeb a ztráty vlastního způsobu života u osob s demencí a Alzheimerovou chorobou. Proto DRT vytváří podmínky pro pomoc v sebeobsluze, pro vytváření domácího prostředí tak, aby uživatel s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence mohl žít běžným způsobem života i přes nepříznivou sociální situaci vzniklou onemocněním. Umožňujeme také pečující rodině, aby žila běžným způsobem života - měla více prostoru pro odpočinek, regeneraci sil, uchování pracovního poměru tak, aby nedošlo k vyhoření a sociální izolovanosti. Podpora spočívá v udržení sebeobsluhy, zájmů, zálib a sociálních vazeb. Domov vytváří důstojné podmínky pro další průběh života u osob s demencí.


Cílová skupina:

  • osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 50 let věku ve druhém a třetím stádiu nemoci, které potřebují pravidelnou denní péči z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti v běžných úkonech (hygiena, stravování apod.)

Do Domova rodinného typu přijímáme pouze osoby u nichž lékař diagnostikoval demenci. Přednostně jsou přijímáni obyvatelé z mikroregionu (z obcí, které patří do "Svazku obcí Cidlina": Libice nad Cidlinou, Opolany, Opolánky, Dobšice, Choťovice, Sány, Žehuň, Odřepsy, Vlkov pod Oškobrhem, Odřepsy, Choťánky) a dále pak ze Středních Čech. Při příjmu přihlížíme také k aktuální sociální situaci a zdravotnímu stavu. Hlavním kritériem pro přijetí je potřebnost naší služby. Nezáleží na náboženském ani společenském přesvědčení či rase.

Čekací doba:

půl roku až 2 roky 

Kapacita:

celkem 20 lůžek

  • Opolany - 10 lůžek (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje)
  • Pátek u Poděbrad  - 10 lůžek (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje)

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky a skříněmi. Pokoj si uživatelé mohou vyzdobit vlastními obrázky a fotografiemi. Dále mají obyvatelé k dispozici společenskou místnost a jídelnu spojenou s kuchyní. WC a sprcha jsou společné. U obou objektů je zahrada, v Opolanech je tato zahrada oplocena.

Cena:

Obyvatel platí za bydlení a stravu (ze svého příjmu - důchodu), s tím že mu dle zákona o sociálních službách musí ještě zůstat kapesné, které činí min. 15% z příjmu - důchodu. Znamená to, že nemůže nastat situace, že by žadatel na platbu neměl. My platbu, když je to třeba, ponížíme a o případném rozdílu se můžeme domlouvat s rodinou či osobou blízkou, která platbu může zcela či částečně dorovnávat do plné výše.

Platbu si spočítejte dle aktuálních ceníků. K platbě jsou započítány i poplatky za fakultativní služby. Vedle toho ze zákona náleží  nám jako poskytovateli celá výše přiznaného příspěvku na péči. Jde o platbu za úkony péče.

ceník pobytových služeb

ceník fakultativních služeb

systém placení - graf

Cíl služby:

Cílem je umožnit osobám s demencemi a Alzheimerovou chorobou pobývat v důstojném prostředí Domova, nabídnout jim celodenní péči a využití volného času, při podporování k co největší míře zachování soběstačnosti a individuality, pokud tím uživatel nenaruší klidné soužití a bezpečí ostatních obyvatel Domova.

 

 

 

Naši sponzoři:

          
NAZEV WEBU