Jsme nestátní nezisková organizace působící ve Středočeském kraji od roku 1991. Poskytujeme dvě pobytové služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Hledáme sestru!

k zamyšlení...

 

"Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův."

                                             Gal 6,2

                  

NAZEV WEBU